Monday, December 4, 2006

ILMUAN MUDA

Syihabuddin Mahmud Al-Alusi seorang yang dikurniakan otak yang sangant cerdas dan daya hafalan yang sangat kuat dan cepat oleh Allah SWT. Beliau telah menguasai banyak ilmu pengetahuan dalam usia belum mencapai 13 tahun, diantaranya ilmu tafsir sama ada TAFSIR BIL MAN 'QUL atau TAFSIR BIL MAN 'QUL ILMUSUL, FURU', ILMU HADIS dan lain2.

Al-Alusi memperoleh ke semua itu bukan bergolek, tapi dengan menumpukan sepenuhnya pada pelajaran siang dan malam. Beliau telah menghabiskan masa kanak2 dan mudanya dengan mendatangi guru dan menelaah pelbagai kitab. Mengenang masa remajanya, Al-Alusi berkata
"Pernah suatu malam purnama, sinarnya memancar terang benderang. Teman2 seusiaku keluar berjalan-jalan, bergembira, dan sebagainya. Namun aku ketika usia masih muda itu, tidak sedikit pun tertarik pada keadaan dan keghairahan mereka itu. Aku tetap pada sikapku"

No comments: