Monday, November 19, 2007

قبيل الإنقسام


قبيل الإنقسام

Sesungguhnya aqidah Islamiyah itu terletak di dalam hati orang-orang Islam dengan penuh kesucian, mudah, dan teramat agung. Penuh keyakinan terhadap Rasulallah SAW sehinggalah rafiqula’ala, berdasarkan firman Allah SWT : اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا
Selepas kewafatan Baginda SAW,hal2 fitnah telah mula muncul dengan pelbagai khilaf. Khilaf-khilaf ini pula adalah dalam gambaran yang amat kritikal dari soal-soal kepimpinan di antara golongan muhajirin dan ansar. Akan tetapi sikap toleransi (سماحة) yang berada dalam lubuk orang-orang yang beriman inilah yang membantu memadamkan perselisihan atau khilaf-khilaf. Maka,muhajirin mula mengakui kebaikan ansar. Berkata salah seorang pemimpin dari golongan ansar iaitu Saad b. Ubadah di dalam khutbahnya untuk golongan-golongan muhajirin: نحن الوزراء وأنتم الأراء (Kami jadi menteri maka kamulah ketua menteri).

Terpadam api fitnah dari terus mula merebak adalah menjadi teraju pemerintahan golongan-golongan muhajirin.

Adapun dalam kelompok muhajirin (صفوف المهاجرين) mereka telah berjumpa dengan sikap الإيثار yakni yang mementingkan orang lain dari diri mereka sendiri dalam memberi kesetiaan perjanjian dan pemilihan. Maka, Saidina Umar Al Khatab berpaling dan melihat kepada Abi Ubaidah dan berkata :
"ابسط يدك أبايعك، فأنت أمين هذه الأمة على لسان رسول الله ص" yang bermaksud, “hulurkan tangan kamu untuk memberi kesetiaan, kamu adalah pemegang amanah dalam umat Baginda SAW. Akan tetapi Abu Ubaidah tidak senang, tidak menerima jawatan ini kerana jawatan pemimpin adalah berat selepas kewafatan Rasulullah SAW. Maka Abu Ubaidah tidak menerima terus jawatan yang telah diperjanjikan sebagai pengganti Rasulallah SAW, Abu Ubaidah memberitahu Saidina Umar dengan penuh kerelaan dan keredhaan : " أتبايعني وفيكم الصديق، وثاني اثنين" (adakah kamu ingin memberiku jawatan sedangkan kamu memiliki Siddiq).
Saidina Umar berpuas hati dan berjumpa Abu Bakar, lalu Saidina berkata :
"ابسط يدك أبايعك. أنت أفضل مني" (hulurkan tanganmu untuk memberi kesetiaan. Kamu adalah lebih baik dariku ). Berkata pula Abu Bakar: "أنت أقوي مني" (kamu lebih kuat dariku). Abu Bakar mengulang perkataan itu. Sebagaimana Umar bertoleransi,begitu juga Abu Ubaidah bertoleransi. Berkata Abu Ubaidah: " إن قوتي لك مع قبلك" (kekuatan aku adalah membantu kamu). Maka sempurnalahh perjanjian untuk Abi Bakar khalifah rasul teragung.

Pejanjian dan perlantikan Abu Bakar disambut dengan redha oleh golongan muhajirin dan ansar. Berkata salah seorang pemerintah ketika penjanjian: " نعوذ بالله أن نتقدم أبا بكر" kami berlindung dengan Allah dari Abu Bakar. Ini bermaksud mereka akan memberi taat setia sepenuhnya pada pemerintahan Abu Bakar r.a. Ali b Abi Talib yakni suami kepada Aisyah r.a serta sepupu kepada Baginda SAW menerima dengan redha perlantikan ini. Ali r.a tidak ragu malah menyukai Abu Bakar dan menempatkannya di tempat yang teragung dan dihormati.

Apabila Saidina Abu Bakar telah meninggal dunia, orang-orang Islam tidak menunggu lama. Di dalam mesyuaratnya mereka terus memilih Saidina Umar Al Khatab begitu juga Ali menyetujui perlantikan ini. Sesungguhnya Umar meminta bantuan dengan Ali dalam meneyelesaikan حل عظائم الأمور iaitu perkara-perkara yang sukar. Berkata Saidina Umar r.a :

"أعوذباالله من مشكلة ليس فيها أبو حسن (وهي كناية الإمام علي"
Keadaan umat Islam masih tenang sehingga berlakunya شقاق إزاء سياسية iaitu pertelingkahan atau peselisihan politik di zaman Uthman b Afan iaitu khalifah yang ke-3. dan berakhirnya pemerintahan Uthman b Afan dengan pembunuhan beliau oleh Abu Lu’luah ketika Uthman sedang membaca Al-Quran. Maka,terus dilantik Saidina Ali b Abi Talib sebagai khalifah yang ke-4 amirul mukminin. Akan tetapi, fitnah juga tersebar di awal pemerintahan ini. Oleh sebab itu, umat Islam pada keitka pemerintahan Saidina Ali terbahagi dua. Satu golongan menyokong Saidina Ali (حزب يتشيع علي) dan satu golongan lagi menyokong Muawiyah ( حزب يتشيع لمعاوية ). Berterusan zaman ini dengan لفظ التشيعlafaz Syiah kepada penyokong-penyokong Ali. Pada peringkat awal, puak Syiah adalah sekadar politik sahaja رايا سياسيا , dan tidak lebih dari itu sebagaimana dakwah الأمويين pada khalifah Ali, dan begitu juga berlaku pada Muawiyah. Kekilafan berlangsung di antara puak Syiah dan Muawiyah. Puak-puak ini dibantu oleh pembantu masing-masing. Manakala salah satu puak Syiah pula ada yang tidak bersetuju dan menentang Saidina Ali dan Muawiyah dikenali puak Khawari.

Akan tetapi perpecahan Islam ini adalah perpecahan politik sahaja, dan bukan agama iaitu bukan perkhilafan صلب العقيدة الإسلامية berkaitan aqidah Islamiyah. Kemudian pula, puak-puak ini mula berpecah di dalam puak masing-masing. Di antara Syiah pula terbahagi AZ-ZIADAH, AL-ISMAILIYAH, AL-ISNA ‘ASYRIYAH, AL-KISANIYAH, AL-MUKHTARIYAH, AL-KARBIYAH, AL-HASYIMIYAH, AL-MANSURIYAH, AL-KHATABIYAH, dan lain-lain lagi. Ada di antara Syiah yang melampau dan tersalah Tauhidnya,ada di kalangan mereka mempertuhankan Saidina Ali dan ada juga teras aqidah yang selamat dan pemikiran yang selamat.

Sebagaimana Syiah berpecah begitu juga dengan Khawarij. Antaranya: AL-AZARAQAH, AS-SIFRIYAH, AL-IBADHIYAH, AL-‘IJARIDAH, AS-SI’ALIBAH, dan lain-lain lagi. Puak-puak ini akhirnya terbahagi pula pada puak-puak yang lain. Puncanya berlaku perpecahan ini adalah perselisihan politik yang muncul dari perbezaan pandangan terhadap pemerintahan dan peperangan.

Dan selepas daripada zaman ini iaitu apabila berlakunya peperangan, maka timbul pula kumpulan-kumpulan Islam yang lain iaitu golongan-golongan seperti المعتزلة والأشاعرة . Perselisihan di antara puak-puak ini amat sengit. Ahli Sunnah adalah golongan yang lebih memahami aqidah tanpa sifat taksub atau zalim.

No comments: